З 10 по 12 листопада в Києві проходила Конференція Єдності, яку проводив Союз Християнських Церков України «Слово Життя». У столиці нашої країни зібралися представники більш ніж 80 церков з 5 різних країн світу.

У перший день конференції пасторам і лідерам служили Артур Симонян (Вірменія), Денис Подорожній (Узбекистан), Карл-Густав Северин і Крістіан Окерхієльм (обидва Швеція). Звучало послання про перезавантаження й новий старт руху «Слово Життя» в Україні, при цьому особливий акцент був поставлений на зміну формату взаємовідносин всередині церковних громад і, в першу чергу, серед їхніх лідерів. Зміни будуть неможливі без повернення до «простоти у Христі», свободи від брехні й маніпуляцій, та сміливого проголошення Євангелія.

У другій й третій день до спікерів долучився пастор церкви «Слово Життя» м.Уппсала (Швеція) Іоаким Люндквіст. У своїх проповідях він знову нагадав про важливість живого взаємозв’язку з Духом Святим в житті кожного християнина, необхідності особистого свідоцтва й досягнення покоління людей, в якому Бог нас помістив. Якщо ми хочемо побачити справжні плоди й зміни, нам необхідно пам’ятати, що без справжньої згуртованості виконати Божі задуми буде неможливо і, саме тому ЄДНІСТЬ є майбутнім руху «Слово Життя» й в Україні та по всьому світу. Нам необхідна підтримка кожного й тільки разом ми досягнемо наше покоління.

На кінцевому служінні конференції про відмінності «Любові й закоханості» проповідував Денис Подорожній. Шлях, по якому нам доводиться йти, досить довгий, і тому не варто забувати, що справжня любов проявляється не в емоціях і переживаннях, а в таких якостях, як вірність і стабільність. ЛЮБОВ дає нам силу продовжувати йти разом, навіть тоді, коли не все гаразд, і вона допомагає весь цей час зберігати Єдність.

Під час конференції свою роботу представляли відомі християнські організації, які не перший рік працюють на території України. Йдеться про міжнародну громадську організацію – Асоціація «Еммануїл», Українське Біблійне Товариство й організація «Cristian Vision».

Усі зібрання транслювалися в прямому ефірі на каналі БОГ.ТВ та на сторінці Слово Життя Україна в Facebook. Під час конференції було зафіксовано понад 23 000 підключень з 39 країн світу. На зазначених вище ресурсах можна знайти всі записи трансляцій.

 

С 10 по 12 ноября в Киеве проходила Конференция Единства, которую проводил Союз Христианских Церквей Украины «Слово Жизни». В столице нашей страны собрались представители более чем 80 церквей из 5 разных стран мира.

В первый день конференции пасторам и лидерам служили Артур Симонян (Армения), Денис Подорожный (Узбекистан), Карл-Густав Северин и Кристиан Окерхиельм (оба Швеция).  Звучало послание о перезагрузке и новом старте движения «Слово Жизни» в Украине, при этом особый акцент был поставлен на изменение формата взаимоотношений внутри церковных общин и, в первую очередь, среди их лидеров. Изменения будут не возможны без возврата к «простоте во Христе», свободе от лжи и манипуляций, и смелого провозглашения Евангелия.

Во второй и третий день к спикерам добавился пастор церкви «Слово Жизни» г.Уппсала (Швеция) Иоаким Люндквист. В своих проповедях он вновь напомнил о важности живой взаимосвязи с Духом Святым в жизни каждого христианина, необходимости личного свидетельства и достижение поколения людей, в котором Бог нас поместил. Если мы хотим увидеть настоящие плоды и изменения, нам необходимо помнить, что без настоящей сплоченности исполнить Божьи замыслы будет невозможно и, именно поэтому ЕДИНСТВО является будущим движения «Слово Жизни» и в Украине и по всему миру. Нам необходима поддержка каждого и только вместе мы достигнем наше поколение.

На заключительном собрании конференции об отличии «Любви и влюбленности» проповедовал Денис Подорожный. Путь, по которому нам приходится идти, достаточно длинный, и поэтому не стоит забывать, что настоящая любовь проявляется не в эмоциях и переживаниях, а в таких качествах, как верность и стабильность. ЛЮБОВЬ дает нам силу продолжать идти вместе, даже тогда, когда не все хорошо, и она помогает все это время сохранять Единство.

Во время конференции свою работу представляли известные христианские организации, которые не первый год трудятся на территории Украины. Речь идет о международной общественной организации – Ассоциация «Еммануил», Украинском Библейском Обществе и организации «Cristian Vision».

Каждое собрание транслировалось в прямом эфире на канале БОГ.ТВ и на странице Слово Жизни Украина в Facebook. Во время конференции было совершенно более 23 000 подключений из 39 стран мира. На указанных выше ресурсах можно найти все записи трансляций.